Fortsatt arbete med uttryck med eleverna, åk6

Lektion 2 fortsätter här med följande lärandemål: att kunna teckna uttryck samt att kunna förstå vad ekvivalenta uttryck innebär.  Att kunna avgöra vem eller vad det är lättast att utgå ifrån när man tecknar ett uttryck.

Vi låter eleverna fundera på följande enskilt en liten stund:

Fredrik har 3 bollar fler än Marie. Om n är antalet bollar som Fredrik har, hur många bollar har Marie uttryckt i n?

Eleverna får sedan diskutera parvis och jämföra hur de har tänkt och även förklara för varandra. Vi går som vanligt runt och lyssnar och ställer stöttande frågor om det behövs såsom -Vem har flest bollar, Fredrik eller Marie? Hur många fler bollar? Hur många bollar har i så fall Marie i förhållande till Fredrik?

Vi lyfter deras tankar i helklass och  får svaren n-3 och några n+3. De som hade svarat n+3 ändrar sig snabbt och utbrister -oj, jag har tänkt fel. Alla blir ense rätt snabbt om n-3.

Vi låter nu eleverna göra egna textuppgifter som passar till just n-3. För de elever som tycker detta var väldigt lätt, ber vi dem försvåra uppgiften men samma uttryck n-3 gäller.

Några elever byter helt enkelt ut texten mer direkt

Johan har 3 fidget spinners fler än Anton. Om n är antalet fidget spinners som Anton har, hur många fidget spinners har Johan uttryckt i n?

medan några ger ett svårare uttryck

Om Olle har n st bilar och Felix har 3 fler bilar än Olle. Lisa har 6 bilar färre än Felix. Hur många bilar har Lisa uttryckt i n?

Nu väljer vi att få med det ekvivalenta uttrycket och suddar och vänder på huvudfrågan.

Eleverna får som exitticket svara på följande:

Fredrik har 3 bollar fler än Marie. Om n är antalet bollar som Marie har, hur många bollar har Fredrik uttryckt i n?

Lektionen avslutas med att vi går igenom vilka fem matematiska förmågor vi tränar och vilken förmåga de känner att de tränat på idag.

Nästkommande inlägg handlar om lektion nummer tre med problemlösning och uttryck.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *