Lär sig eleverna algebra lättare än de skulle gjort utan ett praktiskt material?

Vi har ju tidigare nämnt att vi arbetar med det praktiska materialet ”rädda ekvationerna”. Efter år av erfarenhet av att arbeta med algebra med elever på högstadiet ville vi testa om ett praktiskt material hade bättre effekt. Lärandemålen för lektionerna var följande:

  • Att förstå att likhetstecknet är lika med eller är lika mycket som
  • Förenkling av uttryck
  • Eleven väljer effektiva metoder för beräkning av variabel
  • Eleven ska kunna göra beräkningar av ett uttrycks värde
  • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
  • Att kunna teckna uttryck utifrån en text samt kunna förstå vad ekvivalenta uttryck innebär. Att kunna göra en text som passar till ett uttryck.
  • bråk kan skrivas på olika sätt, lösa ekvationer med bråkform. Delbarhet, att helheten måste förändras för att ekvationer ska kunna skapas med hela stickor och samtidigt använda fjärdedelar, tredjedelar mm
  • Problemlösning,  enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. 

Vi har planerat lektionerna utifrån lärandemålen och tillsammans med undervisande lärare reviderat och förbättrat lektionernas innehåll, allt med lärandemålen i fokus. Vissa elever behöver det praktiska materialet mer än andra, några endast i några minuter men vissa under flera lektioner. Att lösa ekvationer med okänt tal i både högerled som vänsterled upplevs idag som lätta för samtliga elever, det är en skillnad vi ser.

Eleverna fick två och två välja ekvationer med olika svårighetsgrader och spela in hur de gått tillväga för att lösa ekvationen, vilka steg och varför. Det är alltid härligt att höra matematik runt om i korridorer och bibliotek på rasterna. När elever spelar in sig själva får de också svar på frågan: -Jag kan det här eller -jag kan faktiskt inte det här. Klasskamraterna är också aktiverade som lärresurser för varandra.

Den här ekvationslösningen nedan är första gången vi ser. Det är en ekvation med decimaltal. Eleven ville inte ha decimaler och löste problemet med att förlänga med 10 i både höger- och vänsterled. I sig är det ett onödigt steg kan vi tycka men samtidigt visar eleven att hon är helt införstådd med vad hon gör, det var jätteintressant att se.

När vi sedan började introducera ekvationer med tal i bråkform upplevde vi inte heller någon tvekan på metod. Att nu multiplicera bråken med MGN blev en naturlig process, en elev uttryckte -men det gäller ju att skapa ett helt x. Nu blev det heller inte en svårighet att multiplicera in i parenteser. Att multiplicera bråk såsom 3 • 2/3x blev naturligt 2x. Reflektionen vi gör efter detta är att många moment vävs in och det blir naturligt istället för att introducera t.ex multiplikation av bråk eller multiplicera in i parentes som ett enskilda moment.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.