Lärobjekt Symmetri

Här följer vårt planeringsarbete för symmetri

Vårt lärandeobjekt:

 • I lgr 11 för 4-6 står följande i det centrala innehållet:
 • Symmetri i vardagen, konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • I syftestexten står följande att eleven ska när de arbetar med symmetri utveckla förmågan att lösa problem, använda analysera och se samband mellan begrepp, välja lämpliga matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer när de kommunicera matematiken.
 • Vårt lärandeobjekt blir följande: Eleven ska kunna använda sig av samt förstå begreppet symmetri och sätta in detta i olika sammanhang.

Vilka begrepp behöver vi få med:

Rotationssymmetri, spegelssymmetri, symmetrilinje, räta vinklar, namn på de plana figurerna, kongruent, polygoner, sidor, sträcka, linje, hörn, medelpunkt, diagonal, diameter, likformig, asymmetrisk.

Vad kan de när de kan symmetri:

 • De kan hitta symmetrilinjer i plana figurer
 • De ska veta att det finns två olika sätt att se symmetri och veta skillnaden på dessa.
 • De ska kunna skilja på symmetriska och asymmetriska figurer
 • De ska kunna spegla olika plana figur i linje, sned linje samt vrida den i 90, 180, 270 och 360 grader
 • De ska kunna avgöra när en plan figur har rotationssymmetri och när den inte har det.
 • De ska kunna skilja på begreppen diagonaler/diameter och symmetrilinje.
 • De ska kunna sätta ut diagonaler i de plana månghörningarna
 • De ska veta vad en vinkel är och markera dessa i de plana månghörningarna.
 • De ska kunna skilja på begreppen sträcka och linje.
 • De ska kunna begreppen kongruent och likformig och skilja på dessa.
 • De ska kunna använda symmetri i sin omvärld.

 

Detta tror vi kommer att vara kritiskt:

 • Att de inte har med sig begreppet kongruent och ser inte att vridna figurer kan vara likadana
 • Att de inte har med sig begreppet parallell, hörn, motstående, närliggande och på så sätt inte reder ut begreppet diagonal.
 • Att de inte har med sig att ju fler hörn en månghörning har, desto rundare blir den och därför har en cirkel oändligt många hörn.
 • Att de inte vet vad en vinkel är och därför inte kan skilja på räta, trubbiga och spetsiga vinklar.

 

 

Uppgiften de ska utföra:

 • Eleverna får tre olika trianglar (liksidig, likbent och rätvinklig , och en cirkel. De ska kunna visa om och var dessa figurer har sina symmetrilinjer och motivera sina svar. De ska också kunna rotera dessa figurer 90, 180, 270 och 360 grader och berätta om det har någon rotationssymmetri eller inte. När de visar cirkelns symmetrilinjer ska de även kunna koppla detta till begreppen diagonal och diameter, linje och sträcka.

Som lärare är det viktigt att vara uppmärksam att följande progression kan finnas i din elevgrupp:

 • Progressionen: Att kunna bevisa att en cirkel har oändligt många hörn och därför har oändligt många diagonaler.
 • Att kunna förklara varför inte storleken spelar någon roll på figuren när det gäller antal symmetrilinjer utan det är figurens form som avgör detta. Kunna koppla detta till cirkelns oändligt många symmetrilinjer. Att kunna förklara varför de tre olika trianglarna har olika antal symmetrilinjer och benämna dessa med dess rätta namn.

Denna uppgift kan vi kalla den stora entryticketen och denna bör även användas i slutet av lärandeobjektet. På så sätt går vi från helheten till delarna och till helheten igen.

Vad var kritiskt:

 • Att de inte har med sig begreppet kongruent och ser inte att vridna figurer kan vara likadana
 • Att de inte har med sig begreppet parallell, hörn, motstående, närliggande och på så sätt inte reder ut begreppet diagonal.
 • Att de inte har med sig att ju fler hörn en månghörning har, desto rundare blir den och därför har en cirkel oändligt många hörn.
 • Att de inte vet vad en vinkel är och därför inte kan skilja på räta, trubbiga och spetsiga vinklar.
 • De fastnar i att för dem är alla trianglar likadana. En triangel har tre hörn och tre sidor, de ser bara likheterna inte skillnaderna
 • Att de inte vet vad likformig och kongruent innebär och vad som skiljer dessa begrepp åt.
 • Att de inte vet vad det innebär med 90, 180, 270 och 360 grader

Vilka delar måste vi undervisa om och i vilken ordning:

Skillnaden mellan kongruent och likformig samt vad varje begrepp innebär

Skillnaden på sträcka och linje

Skillnader och likheter på likbent, liksidig och rätvinklig triangel. Skillnaden på vinklar

Sätta ut diagonaler i en plan månghörning

Grader

Spegelsymmetri:

Rotationssymmetri:

Att avgöra om en figur är symmetrisk eller inte med hjälp av symmetrilinjer och rotation

En cirkel har oändligt många hörn

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.