Målpass

Våra sjuor har skrivit ett litet individuellt test. Vi använder testet i undervisningen som bygger på elevernas gemensamma felsvar.  Nu får de sitta parvis och hitta felen, rätta och slutligen kommentera .

Elevernas uppgift:

  1. Rätta
  2. Fundera på hur eleven tänkt när hen räknat uppgifterna
  3. Lyft fram tre saker som hen är bra på.
  4. Ge förslag på vad hen behöver öva mer på.
  5. Gör ett nytt test med sex uppgifter som hen kan lösa för att visa sina nyvunna kunskaper.

1.a) 3 ⋅ 0,5                b) 30 · 0,1         c) 12 / 0,5

2.a) Ordna talen efter storlek, börja med det störstafil-000

0,23                     0,032                  0,123                  0,32

3. 0,8 · 0,5

4. Ställ upp och räkna ut

a) 2,34 + 35,62     b) 12,8 · 6

5. Är det någon skillnad på värdet av 0,6 och 0,60?

6. Använd överslagsräkning

695 · 49

7.  Avrunda 625,567 till

a) Tiotal

b) Hundradelar

c) Tiondelar

8. Hur många tal finns det mellan 0,6 och 0,7 ?

a) inga tal

b) ett tal

c) oändligt många tal

d) mellan två och åtta tal

9. Vilken siffra är hundradelssiffra i talet 654, 987?

a) 5     b)  6     c) 4

d) 7     e) 8      f) 9

10. Dela upp 225 i primtalsfaktorer