Att tydliggöra de ämnesspecifika förmågorna!

När vi pratar om att tydliggöra målen för eleverna måste vi först och främst tydliggöra de långsiktiga målen. Vi måste prata om de fem matematiska förmågorna och hur dessa hänger ihop, då det är dessa som vi ska arbeta med på varje lektion oavsett vilket område vi arbetar med.

När vi frågar de elever vi möter samt våra egna barn har de oftast ingen aning. De svarar exempelvis att de behöver kunna multiplikationstabellerna eller att de behöver lära sig mer om bråk. De har oftast inte hört talas om begrepp, metod, problem, kommunikation och resonemangsförmågan och de vet inte heller vad dessa förmågor innebär. Här måste ske en förändring, då lärare och elever behöver detta gemensamma språk.

Vi måste lyfta de ämnesspecifika förmågorna med våra elever. De ska veta vad varje förmåga innebär och varför dessa hänger ihop. Det är mycket svårt för eleverna att se syftet med det vi gör om vi inte förklarar och synliggör detta för eleverna.

När eleverna får klart för sig vad det är som vi faktiskt bedömer, då det är förmågorna som är kopplade till kunskapskraven, så ökar vi deras medvetenhet som förhoppningsvis gör att de i det långa loppet börjar ställa krav på oss lärare. De har rätt att ställa krav då det faktiskt är de som blir bedömda.

Vilken förmåga tränar vi nu? Vilken förmåga har du utvecklat mest idag? Detta är frågor vi måste ställa till eleverna på varje lektion.

Som lärare, hjälp dina elever att bli mer medvetna och som elev, ställ krav på din lärare att tydliggöra de ämnesspecifika förmågorna.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Nu provar vi NOMP!

Under ett par veckor framöver ska vi prova NOMP på elevernas målpass. Vi har ett målpass i veckan och då tränar vi främst på begrepp- och metodförmågan. Vi lägger in uppdrag som är individuella för varje elev utifrån det som vi sett att de behöver arbeta med när vi gjorde förtestet. Förtestet vi gjorde var på området taluppfattning.

Som lärare behöver du ha ett Nompplus konto där eleverna kan lägga till dig. Detta kostar pengar men går att prova gratis under 21 dagar. Eleverna laddar ner appen NOMP och gör ett konto. De går sedan in på inställningar, mina vuxna och lägger till sin lärare där. När detta är gjort kan du följa deras arbete på ditt konto. Priset är 40Kr per elev per år.

Smidigt att använda sig av när eleverna ska träna på begrepp och metoder, då det är lätt att hitta något inom de flesta matematikområdena samt att det gör det lättare att individanpassa undervisningen.

Läs mer på deras sida: blog.nomp.sethumbnail_img_0055


Prenumerera på nya blogginlägg

Ett inlägg om att förändra ett didaktiskt kontrakt i ett klassrum.

Ett inlägg om att förändra ett didaktiskt kontrakt.

 • Jag vill räkna i matteboken
 • Jag lär mig ingenting
 • Jag vill inte samarbeta med honom
 • Jag gav ju dig svaret, varför måste jag hitta på ännu en lösning?
 • Jag räckte inte upp handen
 • Vad tråkigt detta är
 • Jag lär mig bara när jag jobbar själv
 • Jag vet inte hur jag visste svaret. Jag bara vet.
 • Varför vill du veta varför det svaret är fel. Vi vet ju vilket som är rätt.

Detta är kommentarer som vi möts av när vi går in och försöker ändra undervisningen till att fokus ska ligga på de ämnesspecifika förmågorna, elevernas medvetenhet och ett aktivt deltagande från alla. Det är oerhört viktigt att eleverna vet vad som förväntas av dem och vad det är som bedöms för att de ska ha en chans att lyckas. De behöver se vinningen i att kamraterna också är lärresurser och att vi lär oss så mycket mer om vi kan få igång det matematiska samtalet i klassrummet där alla är aktiva. Vi lär oss av våra misstag och det är i klassrummet som vi ska få misslyckas i, för då synliggörs lärandet och det är detta vi kan bygga vidare på både som individ och grupp. Under arbetets gång började kommentarerna succesivt att ändras till:

– Jag har fått många nya strategier som jag inte hade innan av mina kompisar.

– Det är roligt och utmanande att arbeta med problemlösning

– Jag måste koncentrera mig på genomgångarna för jag kan när som helst få frågan och då vill jag veta vad vi pratar om.

– Det är bra att inte få välja vem man vill samarbeta med för då får man lära sig hur olika alla tänker.

– Det är bra att vi pratar om det som är fel för då förstår jag bättre varför det rätta svaret är rätt.

– Innan skrev jag bara rätt svar nu måste jag visa mina lösningar och då tränar jag på att kommunicera.

– Innan hade jag ingen aning om vilka förmågor som man jobbade med i matematiken, nu vet jag vad jag måste träna på.

Nu har vi arbetat sedan höstterminens start och vi jobbar nu vidare på en ny skola, vilken är nummer två av fyra skolor,  och gläds av att förändringarna ger en bättre medvetenhet hos eleverna och en bättre motivation och hoppas att eleverna känner sig allt mer säkrare på matematiken, vilket leder till en högre måluppfyllelse.

Hälsningar/ Marie och Åsa

samarbete


Prenumerera på nya blogginlägg

Våra härliga 7:or

Vi har tillsammans med ordinarie lärare under sex veckor arbetat med den formativa praktiken kopplat till de fem matematiska förmågorna. Idag hade vi utvärdering av vår undervisning. Några axplock från den kommer här.

asa-011asa-014

Vilken förmåga har du utvecklat mest och motivera varför du tycker att det är just den förmågan du har utvecklat?

Jag tycker att den förmågan har utvecklats för att vi har fått jobba mycket med kompisarna och då får man förklara och argumentera om hur man tänker.
Kanske för att jag försöker lära mig på lektionerna.
Jag tycker att jag har utvecklats mest på olika metoder att lösa problem eftersom jag bara brukade göra uppställningar och lösa det och inte testade något nytt, men nu när jag har andra metoder till att lösa problem så går vissa fortare att lösa.
Det har varit roligt och lätt så det är nog därför jag tycker att jag har utvecklat förmågan.
Jag har alltid varit bra på att argumentera men nu är jag lite bättre
För det har varit svårt med för mig att veta hur jag ska förklara osv
För jag känner att det har blivit lättare att jobba nu för jag har bättre metoder.
För att jag har lärt mig nya metoder och begrepp så att det blir enklare och snabbare
För det är roligare att prata än att skriva.
Jag har fått använda olika begrepp hela tiden.
För att det var mycket nytt som jag inte kunde så nu har jag lärt mig och har fått mycket ny kunskap.
För jag vågar prata inför helklass och jag får utveckla mig på mitt sätt och resonera vad vi pratar om.
Jag har utvecklat bråk och decimaltal
För jag har alltid haft svårt för att visa när jag räknat. Jag har bara kommit fram till svaret i huvudet, men nu känner jag att jag har lärt mig hur jag ska redovisa.
För att vi hade bra genomgångar som förklarade mycket och bra problemlösningspass
Jag tog två för jag kunde inte bara välja en men jag gillar matte för jag fattar det mesta om jag inte skulle gjort det skulle jag nog inte gilla matte men jag har blivit säkrare för nu vet ju hur jag ska räkna ut saker alltså olika metoder men ibland kanske jag är lite osäker och jag vet också vad jag ska göra för att lösa ett problem och det gör det lättare.

Att lära sig av varandra är något vi har arbetat mycket med under dessa veckor. Vad tror du är fördelen med att ofta resonera med någon annan både i små och stora grupper? samt att vara beredd på frågan utan att man räcker upp handen?

Jag tycker att det är bra för då får man lära sig saker som man kanske inte har tänkt på innan och läraren kan då även se vilka som har fattat och vilka som inte har fattat så att de kan hjälpa alla.
Jag kan lättare ta åt mig när jag hör saker från flera personer som förklarar olika. Och det är bra att bara ge ut till någon även fast man ej räcker upp handen så kan många bara det att man kanske är blyg och inte vill prata inför helklassen
Att den personen har en annan strategi som kanske är bättre än din
Så man delar med sig av sina tankar och ibland kanske får en tankeställare så man lär sig nya sätt att tänka snabbare
För att man kan få två olika lösningar på ett tal och det det med handen är jättebra.
Jag tycker det är bra att prata med kompisen bredvid men jag tycker verkligen inte om att prata inför hel klass för att om jag säger fel är det pinsamt men dét är säkert bra att göra så för att man sen ska våga prata i hel klass men korten var kul.
Jag tycker att det har varit bra och jag har tyckt att det varit roligt
Att om fler säger det som dem tycker eller inte vet så vågar fler också säga vilket gör att man lär sig mer.
Man lär sig av varandra och om man har fel när man räcker upp handen då lär man sig bäst för man lär sig bäst av sina fel.
Att man lär sig argumentera och vissa hur man tänker, samt lära sig nya metoder.
Man kan lära sig av andra på olika sätt
Att man lär sig av varandra och få lära sig nya strategier.
Jag tror att alla tänker om man kör no hands up. För att man måste vara beredd på att man kan få frågan hela tiden.
Det är bra att variera så att man inte gör samma saker hela tiden. Jag tycker det är bra att man får frågan utkastad för att då kan man lära sig att räcka upp handen med eget initiativ.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Problemlösningslektion

 1. Problemlösningslektion

  En problemlösningslektion där vi i slutskedet tittade på olika lösningar och värderade dessa.Alice förklarar hur hon tänker.
  Bild: En problemlösningslektion där vi i slutskedet tittade på olika lösningar och värderade dessa.Alice resonerar hur hon tänker vid dagens problem.

  En noshörning kan få mycket långa horn. Ett horn växer cirka 0,5 cm i månaden. Noshörningens horn kan bli 1,55 m. Bildresultat

   

  Den kursiva texten visar på exempel på frågor som du bör ställa till eleverna för att möjliggöra att få deras resonemang framåt.

  1.Hur långt är hornet efter fyra månader? Ex på frågor: Hur långt är tornet efter 1 månad, 2 månader? Kan du visa det på något sätt, ex tabell?

 2. Hur långt är hornet efter 10 månader?
 3. Hur långt är hornet efter 20 månader?
 4. Kan du se ett mönster? I så fall beskriv det här Finns det något du kan se, som du inte behöver räkna ut? Om du tittar i din tabell, kan du se nästa tal i din talföljd?
 5. Ungefär hur lång tid tar det för ett horn att bli 1,55 meter? Hur kan du veta att ditt svar stämmer?
 6. Försök att finna en regel för hur noshörningens noshörning växer?Om jag vill veta hur långt hornet är redan vid ex sju år, finns det ett enkelt sätt att visa detta på? Vad är det som upprepar sig?
 7. Hitta på ett liknande problem och lös det 

   

   

   


Prenumerera på nya blogginlägg