Problemlösning

Ett par elever i årskurs 7 hade dessa två problem nedskrivna i sina problemlösningsböcker efter en problemlösningslektion. De fick arbeta med dessa under nästa problemlösningslektion.

Elevproblem 1 (uppvärmingsuppgift)

I en verkstad finns det motorcyklar och trehjulingar. Det finns dubbelt så många motorcyklar som trehjulingar. Sammanlagda antal hjul som finns är 28 st. Hur många motorcyklar och trehjulingar finns det i verkstaden?

barnets-trehjuling-skissar-22888243
moppe

Elevproblem 2 (huvuduppgift)

Du har tre gånger så många tiokronor som femkronor. Totala värdet är 3500 kr. Hur många tior och femmor har du?

femkronan_1976_fram_high 4917766-tiokronor

 1. Problemlösningslektion

  En problemlösningslektion där vi i slutskedet tittade på olika lösningar och värderade dessa.Alice förklarar hur hon tänker.
  Bild: En problemlösningslektion där vi i slutskedet tittade på olika lösningar och värderade dessa.Alice resonerar hur hon tänker vid dagens problem.

  En noshörning kan få mycket långa horn. Ett horn växer cirka 0,5 cm i månaden. Noshörningens horn kan bli 1,55 m. Bildresultat

  Den kursiva texten visar på exempel på frågor som du bör ställa till eleverna för att möjliggöra att få deras resonemang framåt.

  1.Hur långt är hornet efter fyra månader? Ex på frågor: Hur långt är tornet efter 1 månad, 2 månader? Kan du visa det på något sätt, ex tabell?

 2. Hur långt är hornet efter 10 månader?
 3. Hur långt är hornet efter 20 månader?
 4. Kan du se ett mönster? I så fall beskriv det här Finns det något du kan se, som du inte behöver räkna ut? Om du tittar i din tabell, kan du se nästa tal i din talföljd?
 5. Ungefär hur lång tid tar det för ett horn att bli 1,55 meter? Hur kan du veta att ditt svar stämmer?
 6. Försök att finna en regel för hur noshörningens noshörning växer?Om jag vill veta hur långt hornet är redan vid ex sju år, finns det ett enkelt sätt att visa detta på? Vad är det som upprepar sig?
 7. Hitta på ett liknande problem och lös det

Problem

Du har en bräda som är 0.0035 km lång. Denna bräda ska du dela i 3 delar som är 7,5 dm. Hur mycket fanns det kvar av brädan, svara i enheten meter?

 1. Lös uppgiften och kommunicera er lösning i er problemlösningsbok. Du måste även visa att du kan addera, multiplicera och subtrahera decimaltal i din lösning. Samt visa hur du gör enhetsomvandlingar. Du ska även rita upp brädan som en figur och skugga hur stor del av brädan du använde och hur stor del som blev över samt skriva ett decimaltal som passar till den delen du använde och ett decimaltal som passar till delen som blev över.
 2. Prova att lösa uppgiften på ett annat sätt.