Våra härliga 7:or

Vi har tillsammans med ordinarie lärare under sex veckor arbetat med den formativa praktiken kopplat till de fem matematiska förmågorna. Idag hade vi utvärdering av vår undervisning. Några axplock från den kommer här.

asa-011asa-014

Vilken förmåga har du utvecklat mest och motivera varför du tycker att det är just den förmågan du har utvecklat?

Jag tycker att den förmågan har utvecklats för att vi har fått jobba mycket med kompisarna och då får man förklara och argumentera om hur man tänker.
Kanske för att jag försöker lära mig på lektionerna.
Jag tycker att jag har utvecklats mest på olika metoder att lösa problem eftersom jag bara brukade göra uppställningar och lösa det och inte testade något nytt, men nu när jag har andra metoder till att lösa problem så går vissa fortare att lösa.
Det har varit roligt och lätt så det är nog därför jag tycker att jag har utvecklat förmågan.
Jag har alltid varit bra på att argumentera men nu är jag lite bättre
För det har varit svårt med för mig att veta hur jag ska förklara osv
För jag känner att det har blivit lättare att jobba nu för jag har bättre metoder.
För att jag har lärt mig nya metoder och begrepp så att det blir enklare och snabbare
För det är roligare att prata än att skriva.
Jag har fått använda olika begrepp hela tiden.
För att det var mycket nytt som jag inte kunde så nu har jag lärt mig och har fått mycket ny kunskap.
För jag vågar prata inför helklass och jag får utveckla mig på mitt sätt och resonera vad vi pratar om.
Jag har utvecklat bråk och decimaltal
För jag har alltid haft svårt för att visa när jag räknat. Jag har bara kommit fram till svaret i huvudet, men nu känner jag att jag har lärt mig hur jag ska redovisa.
För att vi hade bra genomgångar som förklarade mycket och bra problemlösningspass
Jag tog två för jag kunde inte bara välja en men jag gillar matte för jag fattar det mesta om jag inte skulle gjort det skulle jag nog inte gilla matte men jag har blivit säkrare för nu vet ju hur jag ska räkna ut saker alltså olika metoder men ibland kanske jag är lite osäker och jag vet också vad jag ska göra för att lösa ett problem och det gör det lättare.

Att lära sig av varandra är något vi har arbetat mycket med under dessa veckor. Vad tror du är fördelen med att ofta resonera med någon annan både i små och stora grupper? samt att vara beredd på frågan utan att man räcker upp handen?

Jag tycker att det är bra för då får man lära sig saker som man kanske inte har tänkt på innan och läraren kan då även se vilka som har fattat och vilka som inte har fattat så att de kan hjälpa alla.
Jag kan lättare ta åt mig när jag hör saker från flera personer som förklarar olika. Och det är bra att bara ge ut till någon även fast man ej räcker upp handen så kan många bara det att man kanske är blyg och inte vill prata inför helklassen
Att den personen har en annan strategi som kanske är bättre än din
Så man delar med sig av sina tankar och ibland kanske får en tankeställare så man lär sig nya sätt att tänka snabbare
För att man kan få två olika lösningar på ett tal och det det med handen är jättebra.
Jag tycker det är bra att prata med kompisen bredvid men jag tycker verkligen inte om att prata inför hel klass för att om jag säger fel är det pinsamt men dét är säkert bra att göra så för att man sen ska våga prata i hel klass men korten var kul.
Jag tycker att det har varit bra och jag har tyckt att det varit roligt
Att om fler säger det som dem tycker eller inte vet så vågar fler också säga vilket gör att man lär sig mer.
Man lär sig av varandra och om man har fel när man räcker upp handen då lär man sig bäst för man lär sig bäst av sina fel.
Att man lär sig argumentera och vissa hur man tänker, samt lära sig nya metoder.
Man kan lära sig av andra på olika sätt
Att man lär sig av varandra och få lära sig nya strategier.
Jag tror att alla tänker om man kör no hands up. För att man måste vara beredd på att man kan få frågan hela tiden.
Det är bra att variera så att man inte gör samma saker hela tiden. Jag tycker det är bra att man får frågan utkastad för att då kan man lära sig att räcka upp handen med eget initiativ.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg